Het business ecosysteem ontleed

Blog

door

Vincent Vanderbeck

Innovatie
Business ecosystem

In de tijd van intrapreneurship, incubators en start-ups wordt het woord ecosysteem vaak gebruikt als een groep bedrijven in de netwerkeconomie. Maar omvat dit meer dan alleen het idee van een omgeving met verschillende levende organismen die samen leven? Laten we het natuurlijke ecosysteem ontleden en vergelijken met een bedrijfsecosysteem.

Een ecosysteem is een gemeenschap van levende organismen in combinatie met de niet-levende componenten van hun omgeving (dingen zoals lucht, water en minerale bodem), die interageren zoals een systeem.

Allereerst is de rol van een bedrijfsecosysteem als gemeenschap optreden en communicatie te stimuleren. Het verbindt mensen en organisaties die een gemeenschap vormen. Als we kijken naar bedrijven die de levende organismen en kantoren zijn en infrastructuur en gereedschap als niet-levende componenten, is het logisch dat een bedrijfsecosysteem gekoppeld is aan een bepaalde kantoorruimte. Hoewel we in een gedigitaliseerde wereld leven, is het nog steeds veel moeilijker om een gemeenschap te creëren wanneer men niet samen zit en connecteert.

De biotische en abiotische componenten worden beschouwd als gekoppeld door voedingscycli en energiestromen.

Bij het kijken naar de voedingscyclus zien we een gelijkenis met organisaties. Beschouw het als geld die energie vertegenwoordigt en klanten zijn de zon. Nieuwe aanbiedingen en nieuwe contracten brengen nieuw geld / nieuwe energie in die het ecosysteem levend houden. Dit lijkt voor de hand liggend, maar het is in feite het grote verschil tussen een ecosysteem en een incubator. Het hebben van verschillende startende bedrijven die op een plek wonen om te denken, zakelijke plannen te maken en prototypes te leveren is een totaal ander ecosysteem dan een bedrijfsecosysteem waarbij nieuwe deals worden gecreëerd en waar wordt samengewerkt om een succesvol project voor een klant te creëren; dit heeft een andere drive en creëert een totaal andere gemeenschap dan een incubator die door zijn omgeving wordt beschermd.

Omdat ecosystemen worden gedefinieerd door het netwerk van interacties tussen organismen, en tussen organismen en hun omgeving, kunnen ze van elke grootte zijn, maar omvatten meestal specifieke, beperkte ruimten.

Een bedrijfsecosysteem wordt bepaald door zijn omgeving; onder andere cash (energie), boekhouding (bodemmineralen), verkoop (water) en coaching (stikstof) zijn essentiële componenten van een ecosysteem. Ze maken het ecosysteem levensvatbaar en kunnen niet van elkaar gescheiden worden omdat ze elk een rol spelen in de voedingscyclus.
Bij CommaGroup zijn we ervan overtuigd dat we een omgeving hebben gecreëerd om bedrijven in de verschillende cycli van het leven te koesteren en te bevorderen. We hebben een gemeenschap van bedrijven die communiceren en interageren en die interacties creëren op hun beurt een levendig ecosysteem dat groeit en dat nieuwe organismen in het ecosysteem verwelkomt.

Written by

Vincent Vanderbeck is een ondernemer met een zwakke plek voor nieuwe technologieën. Als oprichter & managing partner van Comma Group staat hij jonge ondernemers bij in het opzetten van hun eigen bedrijf met een focus op digital innovatie. Als Technofiel begeleidt hij ook bedrijven bij hun ontdekking in nieuwe technologieën zoals AI, Blockchain, IoT en nog veel meer. 

Blijf lezen, deze artikels zijn ook interessant